Nasadzenia kompensacyjne

Dosyć często po wycięciu drzewa lub usunięciu krzewów zachodzi konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych . O ile brak jest wskazań co do gatunku , staram się pomóc zleceniodawcy w  doborze roślin i wyszukuje na szkółkach takie które najlepiej spełniają jego oczekiwania .