Żywopłoty

O ile jest to możliwe staram się namawiać swoich Klientów, aby zastępowali wszelkiego rodzaju mury, parkany i podobne konstrukcje naturalnymi ogrodzeniami roślinnymi, czyli właśnie żywopłotami. Przy czym w moim rozumieniu żywopłot to nie koniecznie rząd gęsto posadzonych strzyżonych tuj. Równie dobrze w roli bariery sprawdzają się nasadzenia wielogatunkowe o rozbudowanej strukturze poziomej i pionowej.

Są miejsca gdzie wszelka regularność a nawet jakiekolwiek znamiona porządku i ładu zwyczajnie gryzą się z otoczeniem, a oddzielić się przecież trzeba. Stosuję wtedy dwa różne rozwiązania: albo swobodny naturalistyczny materiał roślinny posadzony w układzie liniowym, albo klasyczne rośliny żywopłotowe, np. tuje lecz wiele odmian i form pokrojowych. 

Znakomitą barierą optyczną a jednocześnie mocnym akcentem w kompozycji ogrodu bywają wielogatunkowe nasadzenia izolacyjne zbudowane z krzewów liściastych i iglastych uzupełnionych przez wysokie trawy i byliny.


AWR Ogrody niebanalne
01-490 Warszawa 
ul. Ebro 51