Ogrody przy budynkach deweloperskich

Specyficzną forma ogrodu jest zieleń aranżowana wokół nowopowstających budynków w miastach. Zazwyczaj parter przeznaczony jest na usługi i handel, a wyższe kondygnacje na lokale mieszkalne - zieleń publiczna łączy się tu często ze sferą prywatną lub półprywatną (wszelkiego rodzaju patia, ogrody na dachach, wewnętrzne dziedzińce dostępne tylko dla mieszkańców). Częstym zjawiskiem jest przeplatanie się zieleni będącej otoczeniem budynku z zielenią miejską. Są to trudne i niezwykle złożone realizacje, wymagające przygotowania przez dobrego doświadczonego projektanta. Takie realizacje, mimo wielu trudności jakie stwarzają, są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. Szczególnie kiedy uda się przekonać projektanta i dewelopera do odejścia od obowiązującej w takich założeniach mody na minimalizm i "szlachetną prostotę" skutkujące powstaniem nudnych monochromatycznych połaci złożonych z 1-2 aktualnie modnych gatunków roślin. Specyfiką ogrodów, a w zasadzie zieleni zakładanej przy tego typu budynkach, jest konieczność dopasowania projektu, a - co za tym idzie - wykonania do wielu często sprzecznych ze sobą wymagań wśród których najpoważniejszym jest zapewnienie urzędowo narzuconej powierzchni biologicznie czynnej (czyli pokrytej roślinnością) w interesie inwestora jest aby jak największy procent powierzchni działki przeznaczyć na zabudowę i ew. infrastrukturę. Tymczasem, zależnie od lokalizacji, 20 -30 a nawet 40 % powierzchni trzeba przeznaczyć pod kosztowną w utrzymaniu i nieprzynoszącą zysków zieleń. Skutkuje to zazielenianiem każdej wolnej powierzchni z dachami budynków włącznie.


AWR Ogrody niebanalne
01-490 Warszawa 
ul. Ebro 51