Nasadzanie kompensacyjne i w przestrzeni publicznej

Nasadzenia kompensacyjne

W ostatnich latach działając na zlecenie indywidualnych klientów oraz instytucji wykonałem wiele nasadzeń kompensacyjnych. Ten rodzaj usług jest skutkiem realizacji przepisów w myśl których usuwający z różnych często niezależnych od siebie przyczyn drzewa i krzewy zmuszeni są do zastępczego - kompensacyjnego nasadzenia nowych roślin. Alternatywą są niezwykle wysokie opłaty wielokrotnie przewyższające wartość nowych roślin. Ponieważ decyzja nakazująca nasadzenia kompensacyjne zazwyczaj określa jedynie rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów jakie trzeba posadzić nie precyzując gatunku i odmiany; staram się tak dobrać rośliny aby wydane przez klienta (często niemałe) pieniądze skutkowały trwałym atrakcyjnym i dopasowanym do lokalizacji nasadzeniem.

Zieleń miejska

Jest to na szczęście nieco marginalny aspekt mojej działalności. Prace ogrodnicze prowadzone w przestrzeni publicznej to raczej wyzwanie techniczne i organizacyjne, niewiele tu miejsca na fantazję, projekty są proste, a często zwyczajnie nudne i, co gorsza, trudno przeprowadzić jakiekolwiek modyfikacje, choćby nawet uzasadnione. Ale czasem się udaje i wtedy mam tę odrobinę satysfakcji. Najciekawsze bywają trudne lokalizacje, na przykład pod okapem starych drzew czy w cieniu dużych budynków. Tam, gdzie nie da się założyć i utrzymać trawnika, tam gdzie nie chcą rosnąć powszechnie stosowane krzewy, tam jest miejsce na ogrodnictwo niebanalne.


AWR Ogrody niebanalne
01-490 Warszawa 
ul. Ebro 51